• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectw oraz na stronie internetowej UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone ogłoszenia o ogłoszonych na dzień 11 września 2020 r. przetargach na sprzedaż następujących nieruchomości gminnych:

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicach sołectw oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone w dniu 22.07.2020 roku, na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone na okres 21 dni licząc od dnia 21.07.2020 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat (kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą). Działka w Kiersitach i działki w Rychlikach. Treść wykazów do pobrania:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – odwołuje ogłoszony na dzień 13.08.2020 r. kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 219/5 o powierzchni 17,2400 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Rychliki arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powodem odwołania przetargu jest upływ terminu opracowania operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości przed wyznaczoną datą przetargu.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń w sołectwa Rychliki oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i strony internetowej Gminy Rychliki: http://www.rychliki.pl/. i w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: UG Rychliki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku  przetargu ogłoszonego na dzień 09.07.2020 r. na sprzedaż nieruchomości (działka nr 2/12 i nr 2/13) w obrębie geodezyjnym Krupin. Treść informacji do pobrania.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wynikach  przetargów ogłoszonych  na dzień 15.07.2020 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych. Treść informacji do pobrania poniżej:

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek