• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 17.01.2020r. ogłoszony został pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219/5 o powierzchni 17,2400 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Rychliki arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032702/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki:

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowe BIP UG Rychlikij: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 25.02.2020 roku, kolejnym (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy (obręb Jelonki działka nr 146/16).

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Krupin - Kiersity oraz na stronie internetowej BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 25.02.2020 roku, pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy (miejscowość Kiersity działka nr 4/36).

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Rejsyty oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Rychlikach: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 25.02.2020 roku, pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki (nieruchomość składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2 zabudowanej budynkiem byłej hydroforni i nr 1/3 (droga), położone w Rejsytach Gmina Rychliki).

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został zamieszczony w dniu 16.01.2020 roku, na okres 21 dni wykaz nieruchomości (lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat (lokal użytkowy położony w budynku nr 104 w Rychlikach i lokal użytkowy w budynku nr 33 w Jelonkach).

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ został zamieszczony w dniu 16.01.2020 roku, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 146/21 i nr 146/22) obręb Jelonki Gmina Rychliki).

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek