• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 12 grudnia 2019 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 12.12.2019r. ogłoszony został drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 11 grudnia  2019 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 11.12.2019r. ogłoszony został drugi  przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki, a także na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało zamieszczone ogłoszenie o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 219/5 obręb Rychliki, stanowiącej własność Gminy.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ i tablicy ogłoszeń sołectwa, w którym położona jest nieruchomość został zamieszczony na okres 21 dni, licząc od dnia 02.12.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone na okres 21 dni, licząc od dnia 25.11.2019r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki.

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ została zamieszczona informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 14.11.2019 roku, na sprzedaż budynku hydroforni w Dziśnitach.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek